Delen

- Advertentie (?) -

APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden

28-01-2020

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is ontheffing verleend voor: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de RET N.V., een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 5 februari 2020 tot 1 januari 2021, voor het uitvoeren van werkzaamheden, in de nacht, aan de tramrails door Barendrecht. De werkzaamheden aan de trambaan zijn onderhoudsactiviteiten die bepaalde geluidsproducties tot gevolg hebben. Deze vinden 's nachts plaats, omdat de capaciteit van de trambaan buitendienststellingen overdag uitsluit en voor bepaalde werkzaamheden is het nodig dat de stroom van de bovenleidingen af gaat. De data van de werkzaamheden worden een week voor de uitvoering door de RET N.V. in ‘De Schakel’ gepubliceerd. Bezwaar Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501 2990 EA Barendrecht Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht Postbus 50951 3007 BM Rotterdam Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met Mevr. N. Weterings, via n.weterings@bar-organisatie.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV-ontheffing - APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden
  • Soortapv vergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op29-01-2020
  • Start28-01-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op28-01-2020
  • Straatnaam
  • Postcode2992

- Advertentie (?) -