Delen

- Advertentie (?) -

Dorpsstraat 129 - Brandveilig gebruik van een nieuw bijeenkomstgebouw, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

03-01-2020

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: voor het brandveilig gebruik van een nieuw bijeenkomstgebouw met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan de Dorpsstraat 129 te Barendrecht (ons kenmerk GB19-0124). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 3 januari 2020 tot en met 14 februari 2020 op afspraak inzien door deze op te vragen. Een verzoek daartoe kunt u doen via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Dorpsstraat 129 - Brandveilig gebruik van een nieuw bijeenkomstgebouw, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op07-01-2020
  • Start03-01-2020
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op07-01-2020
  • StraatnaamDorpsstraat 129
  • Postcode2992BD

- Advertentie (?) -