Delen

- Advertentie (?) -

Aanwijzingsbesluit toezichthouder/handhaver

16-09-2019

Het college van Burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft op 3 september 2019 besloten om O.T.J. van Drunen aan te wijzen als toezichthouder voor en handhaver van de volgende wetten: Wet basisregistratie personen (BRP), Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Woningwet. Door de aanwijzing is de betrokken ambtenaar bevoegd om het toezicht te houden op de naleving van de hierboven genoemde wetten. Het besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOverig - Aanwijzingsbesluit toezichthouder/handhaver
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op17-09-2019
  • Start16-09-2019
  • Straatnaam
  • Postcode2991

- Advertentie (?) -