Delen

- Advertentie (?) -

Gemeente Barendrecht - Intrekking besluit 2019-21 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. - Dorpsstraat 141

29-07-2019

Zaaknummer: 2019-34

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp:

Intrekking besluit 2019-21 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 141 te Barendrecht voor het opladen van elektrische voertuigen.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht
;

Overwegende, dat wij met ons besluit van 16 mei 2019 nr. 2019-21 hebben ingestemd met het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat ter hoogte van nummer 141 voor het opladen van elektrische voertuigen. Het betreft een parkeer terrein met een openbare bestemming, maar in eigendom is van de Protestantse Gemeente Barendrecht (Hervormde Dorpskerk). De inrichting van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen bestaat uit plaatsing van een oplaadpaal, bebording (incl. mast) en het aanbrengen van een wit kruis in het parkeervak. Voor plaatsen van deze voorzieningen en het graven van de bekabeling naar de oplaadpaal is toestemming van de eigenaar van de grond noodzakelijk. De eigenaar heeft recentelijk te kennen gegeven overwegende bezwaren te hebben tegen de inrichting en het graven in deze kerkelijke grond. Aangezien het de verwachting is dat in de directe omgeving een alternatieve locatie gevonden kan worden voor een nieuw oplaadpunt, is het niet meer noodzakelijk om een oplaadpunt op de grond van de Dorpskerk aan te leggen. Het besluit van 16 mei 2019 wordt om pragmatische redenen ingetrokken.
Bij collegebesluit van 11 maart 2014 hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de domeindirecteur van het domein Ruimte.

Gelet op:
De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Besluit
Besluit 2019-21 tot het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Dorpsstraat ter hoogte van nummer 141 te Barendrecht voor het opladen van elektrische voertuigen in te trekken.   Aldus besloten te Barendrecht d.d.  25 juli 2019.   Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, Namens dit college, Directeur Domein Ruimte W. Teeuwen.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingGemeente Barendrecht - Intrekking besluit 2019-21 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. - Dorpsstraat 141
  • Soortverkeersbesluit (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op29-07-2019
  • Start29-07-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op29-07-2019
  • Straatnaam
  • Postcode2992BD

- Advertentie (?) -