Delen

- Advertentie (?) -

Middenbaan 74a - voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een extra bouwlaag voor 4 woningen en het transformeren van een winkel tot 4 woningen

21-06-2019

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Middenbaan 74a in Barendrecht (B190308899), voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een extra bouwlaag voor 4 woningen en het transformeren van een winkel tot 4 woningen (fase 1) De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 21 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tegelijkertijd ligt, op basis van artikel 83 en 110a Wet geluidhinder, ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage. Voor 1 appartement wordt een hogere waarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de Binnenlandse Baan.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Middenbaan 74a - voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een extra bouwlaag voor 4 woningen en het transformeren van een winkel tot 4 woningen
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-06-2019
  • Start21-06-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op18-06-2019
  • StraatnaamMiddenbaan 74a
  • Postcode2991CT

- Advertentie (?) -