Delen

- Advertentie (?) -

Beschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2a t/m 2u (2e fase)

26-04-2019

Beschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2a t/m 2u (2e fase)

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verlenen voor:  

1. Kruidentuin 2, 2a t/m u (B180308395), voor het bouwen van 21 appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening.
  De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 26-4-2019 tot en met 6-6-2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. U kunt hiervoor een afspraak maken via Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.   Beroep Tijdens de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door: 1.degene die zienswijzen hebben ingebracht op deze ontwerpbeschikking; 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; 3.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; 4.degene die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.   De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Pim van der Graaf via 0180 698 328.    

Barendrecht, 26 april 2019

College van burgemeester en wethouders, Namens deze:
J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBeschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2a t/m 2u (2e fase)
  • Soortbestemmingsplan (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op26-04-2019
  • Start26-04-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op26-04-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -