Delen

- Advertentie (?) -

Parkeernormen gemeente Barendrecht 2018

05-04-2019

Parkeernormen gemeente Barendrecht 2018

Herplaatsing van Gemeenteblad 2019, 72376   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit:

1. de parkeerkencijfers en de daarbij aangegeven uitgangspunten zoals aangegeven in de CROW publicatie "Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV)" vast te stellen als parkeernorm voor de gemeente Barendrecht;
2. deze parkeerkencijfers te hanteren bij het bepalen van de parkeerbehoefte bij ontwikkelingen;
3. de huidige parkeernormen van 2015 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 20 november 2018.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingParkeernormen gemeente Barendrecht 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op05-04-2019
  • Start05-04-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op05-04-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -