Delen

- Advertentie (?) -

Deventerseweg 46 - Kennisgeving beschikking maatwerk De Vuurwerkreus

19-03-2019

Kennisgeving beschikking maatwerk De Vuurwerkreus Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Op 11 oktober 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van De Vuurwerkreus voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting aan Deventerseweg 46 te Barendrecht. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingplichtig). De activiteiten van De Vuurwerkreus vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot het gebruik van kleefmagneten op de deur van de bufferbewaarplaats, de deur van de bewaarplaats en de deur van de verkoopruimte. Het besluit is op 19 maart 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999115047.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Deventerseweg 46 - Kennisgeving beschikking maatwerk De Vuurwerkreus
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op03-04-2019
  • Start19-03-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op03-04-2019
  • StraatnaamDeventerseweg 46
  • Postcode2994LD

- Advertentie (?) -