Delen

- Advertentie (?) -

Kruidentuin 2, 2a t/m 2u, bouwen van 21 appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening

27-02-2019

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Kruidentuin 2, 2a t/m u  2991 RK  Barendrecht (B180308395), voor het bouwen van 21 appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 29-02-2019 tot en met 11-04-2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOmgevingsvergunning verleend - Kruidentuin 2, 2a t/m 2u, bouwen van 21 appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening
  • Soortomgevingsvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op27-02-2019
  • Start27-02-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op27-02-2019
  • StraatnaamKruidentuin 2
  • Postcode2991RK

- Advertentie (?) -