Delen

- Advertentie (?) -

Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2019

21-02-2019

Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;   overwegende:

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2019 heeft vastgesteld;
- dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd om de tarieventabel te kunnen vaststellen, indien het betreft wijziging van reeds aanwezige tarieven;
- dat de tarieventabel 2019 dient te worden vastgesteld;
- dat het college deze vaststelt in overeenstemming met de begroting 2019;

BESLUIT:
  vast te stellen de  

TARIEVENLIJST GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES EN GRONDEN 2019
 

Introductie op tarieven 2019

Op 3 november 2017 heeft de kabinet via de startnota bekendgemaakt de btw-sportvrijstellingen in 2019 te gaan uitbreiden. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. De wetswijziging is een gevolg van Europese regelgeving (artikelen 132, eerste lid, onderdeel m, 133, onderdelen a en d, en 134 BTW richtlijn 2006).
Op 20 juli 2018 is de inhoud van de compensatieregeling voor gemeenten en subsidieregeling voor amateursportorganisaties in de Staatscourant gepubliceerd.
In het op 18 september 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden belastingplan 2019 is de verruiming van de Nederlandse sportvrijstelling opgenomen. (Het betreft een aanpassing van art. 11, 1e lid van de Wet op de omzetbelasting 1968)

1. Accommodaties voor Sociaal-Culturele aangelegenheden

Tarieventabel voor Sociaal-Culturele (en daaraan gerelateerde) ruimtes
 

 
Locatie:

 
Type ruimte:

Instellingen en/of particulieren zonder winstoogmerk

Tarief Dagdeel¹
(4 uur)

Tarief Jaar
(1 dagdeel/wk.)

Trefpunt

Blauwe zaal

€ 19,60

€ 325,30

Trefpunt

Gele zaal

€ 19,60

€ 325,30

¹ : ochtend, middag of avond
Toelichting Tarieven

• De tarieven zijn inclusief water, verlichting en verwarming.

Gebruiksvoorwaarden

• De gebruikers van de zaal zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- per uur.

2. Accommodaties voor Educatief-Sociale aangelegenheden

Tarieventabel voor onderwijs (en daaraan gerelateerde) ruimtes
 

 
 
 
Locatie:

 
 
 
Type ruimte:

Instellingen en/of particulieren zonder winstoogmerk

Commerciële instellingen en commerciële activiteiten

Uurtarief
(incidenteel)

Tarief per dagdeel¹

Uurtarief
(incidenteel)

Tarief per dagdeel¹

Waterpoort

Instructieruimte
Activiteitenruimte
Tribuneruimte
Hobbyruimte
Vergaderruimte

€ 9,50

€ 32,20

€ 13,80

€ 53,40

Centrale ruimte

€ 14,30

€ 48,10

€ 20,70

€ 80,40

Dubbel speellokaal

€ 14,30

€ 48,10

€ 20,70

€ 80,40

Vrijheidspoort²

Speel- klaslokaal

€ 9,50

€ 32,20

€ 13,80

€ 53,40

Dubbel speellokaal
Ontmoetingsruimte

€ 14,30

€ 48,10

€ 20,70

€ 80,40

Meerwedepoort²

Speel-klaslokaal

€ 9,50

€ 32,20

€ 13,80

€ 53,40

Dubbel speellokaal

€ 14,30

€ 48,10

€ 20,70

€ 80,40

Gebouw De Vrijheid

Dubbel speellokaal

€ 14,30

€ 48,10

€ 20,70

€ 80,40

Vrijenburgpoort

Hart van Vrijenburg

€ 14,30

€ 48,10

€ 20,70

€ 80,40

¹ : dagdeel: vier aaneengesloten uren
² : verhuur slechts mogelijk na afstemmening met schooldirectie
Toelichting Tarieven

• Alle genoemde prijzen zijn inclusief water, verlichting en verwarming.
• De terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties door de gemeente is vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van btw (Belastingplan 2019).
• Gebruik aanwezige materialen en schoonmaak ruimte in onderling overleg.

Gebruiksvoorwaarden

• De ruimtes worden per half uur verhuurd (0,5 uur), met een minimum van één uur (1 uur).
• De gebruikers van de zaal zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- per uur.
• Voor de Vrijheidspoort en de Meerwedepoort geldt een additionele bijdrage. Deze zogenaamde medegebruik bijdrage dient betaald te worden aan de hoofdhuurder, en dekt eventuele schoonmaak kosten.

3. Sportaccommodaties – Zaalsport

Tarieventabel voor zaalsport

 
Locatie:

 
Type ruimte:

oppervlakte

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

sportvloer (m2):

Uurtarief
incidenteel

Uurtarief
jaarbasis¹

Uurtarief
incidenteel

Uurtarief
jaarbasis¹

Uurtarief
incidenteel

Uurtarief
jaarbasis¹

Sporthal de Driesprong

Hele Zaal

1.530

€ 57,20

€ 48,70

€ 65,60

€ 56,20

€ 106,30

€ 90,40

1/3 Zaal

510

€ 21,70

€ 16,90

€ 23,20

€ 19,60

 

 

Sporthal Aksent

Hele Zaal

1.056

€ 41,30

€ 35,00

€ 48,70

€ 41,30

€ 88,40

€ 75,60

1/3 Zaal

352

€ 15,90

€ 13,50

€ 16,90

€ 14,80

 

 

Sporthal Waterpoort

Hele Zaal

1.056

€ 41,30

€ 35,00

€ 48,70

€ 41,30

€ 88,40

€ 75,60

1/3 Zaal

352

€ 15,90

€ 13,50

€ 16,90

€ 14,80

 

 

Sporthal de Bongerd

Hele Zaal

1.056

€ 41,30

€ 35,00

€ 48,70

€ 41,30

€ 88,40

€ 75,60

1/3 Zaal

352

€ 15,90

€ 13,50

€ 16,90

€ 14,80

 

 

MFA Kruidentuin

Sportzaal

366

€ 22,70

€ 19,60

€ 26,10

€ 22,20

€ 45,40

€ 38,60

Instructie

90

€ 15,90

€ 13,50

€ 18,30

€ 15,60

 

 

De Zeeheld

Gymzaal

286

€ 22,70

€ 19,60

€ 26,10

€ 22,20

€ 45,40

€ 38,60

Hof van Maxima

Gymzaal

258

€ 22,70

€ 19,60

€ 26,10

€ 22,20

€ 45,40

€ 38,60

Sporthal Zichtwei

Gymzaal

258

€ 22,70

€ 19,60

€ 26,10

€ 22,20

€ 45,40

€ 38,60

Sporthal Riederpoort

Hele Zaal

1.056

€ 41,30

€ 35,00

€ 48,70

€ 41,30

€ 82,60

€ 70,20

1/3 zaal

352

€ 15,90

€ 13,50

€ 16,90

€ 14,80

 

 

kantine

 

€ 14,20

 

€ 21,50

 

€ 28,40

 

Sportzaal Vrijenburg

Hele Zaal

728

€ 27,20

€ 23,00

€ 32,00

€ 27,20

€ 54,40

€ 46,20

1/2 zaal

364

€ 15,90

€ 13,50

€ 16,90

€ 14,80

 

 

Sporthal Lagewei

Hele Zaal

1.056

€ 41,30

€ 35,00

€ 48,70

€ 41,30

€ 82,60

€ 70,20

1/3 zaal

352

€ 15,90

€ 13,50

€ 16,90

€ 14,80

 

 

Alle zalen

Kleedkamer

-

€ 4,30

€ 4,30

€ 4,30

€ 4,30

€ 4,30

€ 4,30

¹ : 8 maanden aaneengesloten of meer dan 75 uur
Voor alle locaties geldt: Verhuur vindt per half uur plaats uitsluitend op hele en halve uren.
Toelichting Tarieven

• Alle genoemde prijzen zijn inclusief water, verlichting en verwarming.
• De terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties door de gemeente is vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van btw (Belastingplan 2019).
• Gebruik aanwezige materialen en schoonmaak ruimte in onderling overleg.

Onderscheid huurders categorieën

• Categorie 1: Verenigingen zonder winstoogmerk, aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie / sportbond / jeugdorganisatie.
• Categorie 2: Verenigingen / groepen zonder winstoogmerk, niet aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie / sportbond/ jeugdorganisatie.
• Categorie 3: Commerciële instellingen en commerciële activiteiten.

Gebruiksvoorwaarden

• De zalen worden per half uur verhuurd (0,5 uur), met een minimum van één uur (1 uur).
• De gebruikers van de zaal zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke c.q. zaalwacht aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- per uur.
• Bij de huur van een zaal zit het gebruik van kleedkamers inbegrepen.
• Kleedkamers kunnen ook onafhankelijk van een zaal gehuurd worden.
• De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct wijze af dekken van de vloer bij gebruik andere doeleinden dan sport.

4. Sportaccommodaties – Buitensport

Tarieventabel voor buitensport

Type veld:

Tarieven voor andere gebruiker dan hoofdgebruiker

 

 

Uurtarief
(Incidenteel)

Uurtarief
( > 6 uur)

Dagtarief
(12 uur)

Beschikbaar op locatie:

Sportveld

€ 92,70

€ 48,10

€ 296,80

op aanvraag

Kunstgrasveld

€ 111,10

€ 57,70

€ 356,00

op aanvraag

Toelichting Tarieven

• Het tarief is exclusief gebruik van verlichting (in overleg met hoofdhuurder)
• De terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties door de gemeente is vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van btw (Belastingplan 2019).
• Gebruik aanwezige materialen en schoonmaak ruimte in onderling overleg.

Gebruiksvoorwaarden

• De velden worden per half uur verhuurd (0,5 uur), met een minimum van één uur (1 uur).
• Beschikbaarheid van de velden is afhankelijk van de bezetting door de hoofdgebruiker.
• De gebruikers van het veld zijn verplicht tenminste één verantwoordelijke c.q. veldwacht aan te wijzen. Bij afwezigheid van deze persoon kunnen de gebruiksvergoedingen worden verhoogd met € 25,- per uur.

5. Gebruikers gebonden tarieven

Afzonderlijke regelingen welke zijn getroffen niet vallende onder de "Lijst regelende de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties" zijn:
Culturele Gebouwen
 

Accommodatie

Gebruiker / huurder

Basis

vergoeding

vergoeding

bergruimte

vergoeding energie

 Het Trefpunt

Toneelvereniging Barendrecht

€ 325,40

€ 139,00

€ -

 De Wijngaard

€ 5.135,90

€ 753,80

€ -

 Harmonievereniging

€ 8.599,50

€ -

€ 1.575,70

 Het Palet

€ 254,40

€ 40,60

€ -

 EHBO-vereniging

€ 647,50

€ 161,30

€ -

 Schaakvereniging

€ 566,00

€ 121,90

€ -

 St. Kijk op Welzijn

€ 6.317,20

€ -

€ 992,00

 Lijnclub Ega

€ 323,30

€ -

€ -

Schoolgebouwen
 

Accommodatie

Gebruiker / huurder

Basis vergoeding

Periode

Riederpoort

Kinderdagverblijf

€ 192.838,00

jaar

Scholen

€ 6.610,00

kwartaal

Vrijenburgpoort

Kinderdagverblijf (5 lokalen)

€ 118.668,00

jaar

Scholen

€ 6.610,00

kwartaal

Buitensport en Watersporthaven
 

Compex

Gebruiker / huurder

Type gebruik

Basis vergoeding

Bijdrage verlichting

De Bongerd

Voetbalvereniging BVV¹

Bedragen zie overeenkomst

PM

€ -

Verlichting

€ -

€ 498,30

Korfbalvereniging Vitesse

Kunstgrasveld 1, 2 en 3, per veld

€ 1.722,00

€ -

Jeu de boules-banen

€ 296,80

€ -

Verlichting

€ -

€ 498,30

Edudelta College Barendrecht
(e.a. V.O. scholen)

Vergoeding gebruik gemeenteterrein

€ 464,50

€ -

Ziedewij

Tennisvereniging Barendrecht

Gebruik van aangelegd terrein

€ 2.897,50

€ 498,30

Speeltuinvereniging De Oranjetuin

In gebruik gegeven grond

€ 213,70

€ -

 

Handbalvereniging Savosa

Gebruik van kleedkamers

€ 1.432,60

€ -

 

Gebruik van aangelegd terrein

€ 1.259,60

€ 498,30

Noldijk

Kanovereniging Lekko

Gebruik van watersporthaven

€ 503,10

€ -

Roeivereniging Barendrecht

Gebruik van watersporthaven

€ 1.195,10

€ -

Zeeverkennersgroep Brandaen

Gebruik van watersporthaven

€ 3.013,50

€ -

1 : Dit bedrag wordt volgens afspraak geïndexeerd via het CBS prijsindexcijfer.
Recht van Opstal
 

Complex

Gebruiker / huurder

Type gebruik

Tarief

De Bongerd

Atletiekvereniging Energie

Clubacc.¹

€ 11,34

Uitbreiding clubacc.¹

€ 4,54

Korfbalvereniging Vitesse

Clubacc.¹

€ 4,54

Voetbalvereniging BVV

Clubacc.¹

€ 4,54

Uitbreiding kleedacc.¹

€ 11,34

Postduivenvereniging “Barendrecht e.o.”

Clubacc.¹

€ 11,34

Ziedewij

Tennisvereniging Barendrecht

Tennishal en tennisbanen

€ 11,34

Speeltuinvereniging De Oranjetuin

Clubacc.¹

€ 11,34

Smitshoek

Voetbalvereniging Smitshoek

Voetbalvelden

€ 45,38

Stichting Recreatie Smitshoek

Kleedacc.¹, berging en tribune

€ 11,34

Noldijk

Kanovereniging Lekko

Clubacc.¹

€ 11,34

Roeivereniging Barendrecht

Clubacc.¹

€ 11,34

Zeeverkennersgroep Brandaen

Clubacc.¹

€ 11,34

Overige

Scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland

Clubacc.¹

€ 11,34

Schietvereniging De Vrijheid

Clubacc.¹

€ 11,34

¹ : Clubaccommodatie en/of Kleed(kamer)accommodatie

6. Diversen / grond

Standplaatsen
 

Standplaats kraam

één dag per week

per m2 ingenomen oppervlakt e

Met een minimum tarief van

per dag of gedeelte daarvan

€ 1,90

€ 3,10

per kalenderkwartaal

€ 17,70

€ 30,80

per kalenderhalfjaar

€ 31,00

€ 52,70

per kalenderjaar

€ 60,40

€ 102,80

Energiekosten standplaatsen
 
Op diverse plaatsen (Havenhoofd en Binnenhof) kunnen standplaatshouders gebruik maken van elektra-aansluitingen. Voor een elektra-aansluiting van 16 ampère en voor het gebruik van één aansluiting, worden de volgende vergoedingen geheven:
 

Energiekosten standplaats

Aansluiting

16 Ampère

Aansluiting

32 Ampère

Per marktdag of een gedeelte daarvan

€ 3,40

€ 6,80

Per kalenderkwartaal

€ 41,80

€ 83,60

Per kalenderhalfjaar

€ 84,10

€ 168,20

Per kalenderjaar

€ 168,30

€ 336,60

Ingebruikname grond

 

Ingebruikname grond

Dagtarief

Weektarief

Driehoeksbord

€ 1,14

€ 8,00

Diverse objecten (per object)¹

€ 27,00

€ 41,00

¹ : voertuigen / aanhangers / containers / portocabin
Toelichting alle Tabellen

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

7. Algemene bepalingen

7.1 Betaalwijze

a. Verschuldigde vergoedingen dienen binnen 30 dagen na facturering te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst anders is vermeld.
b. Bij annulering van de reservering van een accommodatie vindt géén verrekening en/of restitutie plaats.
c. Reserveringen die zijn opgenomen in het voor de aanvang van het jaar vast te stellen rooster dienen te worden betaald in vier gelijke driemaandelijkse termijnen.

7.2 Overgang- en slotbepalingen

a. Voor het gebruik voor evenementen en wedstrijden welke hierboven niet zijn genoemd, zal door burgemeester en wethouders een vergoeding worden vastgesteld; van geval tot geval rekening houdend met de aard van het gebruik en de door de gemeente te maken kosten.
b. Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor, de gebruikers van de accommodaties vallende onder deze tarievenlijst gehoord hebbende, om de accommodatie of een gedeelte ervan, op bepaalde dagen en uren aan derden uit te geven.
c. Burgemeester en wethouders bepalen welke uren in aanmerking komen voor het "Daluren-tarief".
d. In alle gevallen, waar de onderhavige tarievenlijst niet in voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

7.3 Inwerkingtreding

a. De datum van inwerkingtreding van deze tarievenlijst is 1 januari 2019.
b. De “tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2019" wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op gebruiksfeiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
c. Deze tarievenlijst wordt aangehaald als “tarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2019".

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 29 januari 2019.

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingTarievenlijst gemeentelijke accommodaties en gronden 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-02-2019
  • Start21-02-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-02-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -