Delen

- Advertentie (?) -

Parkeerbelasting grote voertuigen 2019

21-02-2019

Parkeerbelasting grote voertuigen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;   overwegende:

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2019 heeft vastgesteld;
- dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders heeft gedelegeerd om de tarieventabel te kunnen vaststellen, indien het betreft wijziging van reeds aanwezige tarieven;
- dat de tarieventabel 2019 dient te worden vastgesteld;
- dat het college deze vaststelt in overeenstemming met de begroting 2019;

BESLUIT:
  vast te stellen de
  TARIEVENTABEL 2019 PARKEERBELASTING GROTE VOERTUIGEN, BEHORENDE BIJ DE PARKEERBELASTINGVERORDENING GROTE VOERTUIGEN BARENDRECHT 2007.

Tarieven met ingang van 1 januari 2019, indien dit later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 

Voertuigtype

Tarief parkeervergunning per voertuig per jaar

Parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein voor grote voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid c, d en e (< 10 meter).

€ 570,50

Parkeren op het vrachtwagenparkeerterrein voor grote voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid c, d en e (> 10 meter).

€ 1.036,80

Parkeren op straat voor alle voertuigen zoals bedoeld in deze verordening.

€ 518,70

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 29 januari 2019.

De secretaris,
G.J.
Bravenboer
De burgemeester,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingParkeerbelasting grote voertuigen 2019
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op21-02-2019
  • Start21-02-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op21-02-2019
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -