Delen

- Advertentie (?) -

Tuindersweg 34 - Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Berkman Barendrecht Beheer BV

11-01-2019

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Berkman Barendrecht Beheer BV WET MILIEUBEHEER Onderwerp Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht maken het volgende bekend. Op 31 juli 2018 hebben wij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Xtensief Projectmanagement B.V., namens Berkman Beheer B.V. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften stellen. De inrichting betreft een tankstation met een autowasserette, waar onder andere LPG wordt afgeleverd aan voertuigen. De inrichting is gelegen aan de Tuindersweg 34, 2991 LR Barendrecht. Op basis van artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij verandering van de inrichting. Gelet op artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer, juncto artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit besluiten wij om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het uitvoeren van een nul- en eindsituatie onderzoek naar de bodemkwaliteit bij verandering van de inrichting. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 11 januari 2019 tot en met  21 februari 2019 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur); - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl). Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht o.v.v. “Awb-bezwaar”. Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen Mevrouw V. de Leeuw van de DCMR, telefoon: 010 - 246 82 46. Zaaknummer: 9999100553.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMilieuvergunning - Tuindersweg 34 - Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Berkman Barendrecht Beheer BV
  • Soortkapvergunning (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op11-01-2019
  • Start11-01-2019
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op09-01-2019
  • StraatnaamTuindersweg 34
  • Postcode2991LR

- Advertentie (?) -