Delen

- Advertentie (?) -

Ontheffing Zondagswet, APV voor ophogen tramspoor trambaan Avenue Carnisse op Middeldijkerplein, Voordijk en Carnisser Baan van 27 april tot 21 mei 2018

26-04-2018

Er worden werkzaamheden aan de trambaan en de tramhaltes uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het Middeldijkerplein, de Voordijk en de Carnisser Baan. Onderaan deze pagina kunt een kaart met de locaties waar gewerkt wordt downloaden. Alle maatregelen worden genomen om geluidhinder te voorkomen. Er zal niet in de nacht worden gewerkt. De burgemeester van de gemeente Barendrecht heeft Strukton Rail Nederland B.V. een ontheffing verleend op de Zondagswet, artikel 6. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Strukton Rail Nederland B.V. ook een ontheffing verleent op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder. U kunt een reactie indienen (bezwaar) Tegen het verlenen van ontheffingen op de Zondagswet en de APV Barendrecht kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit een reactie indienen (bezwaar). Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Als u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u daartoe een verzoek indienen bij de bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt bellen of e-mailen als u vragen heeft Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u overlast melden? Dan kunt u contact opnemen met de RET Klantenservice bereikbaar via: 0900-5006010 en buiten werktijden via: 06-34550980. Voor vragen over de afgegeven ontheffingen kunt u terecht bij de heer J. Riezebos, beleidsmedewerker milieu, telefoonnummer: 14 0180.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV-vergunning - Ontheffing Zondagswet, APV voor ophogen tramspoor trambaan Avenue Carnisse op Middeldijkerplein, Voordijk en Carnisser Baan van 27 april tot 21 mei 2018
  • Soortoverig (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op26-04-2018
  • Start26-04-2018
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op23-04-2018
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -