Delen

- Advertentie (?) -

Familie Wesseling

28-09-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat de gemeente het voornemen heeft onderstaande persoon uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Deze persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen. Op basis van dit voornemen wordt onderstaande persoon in de gelegenheid gesteld om, gedurende vier weken na verzending van het voornemen, informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Indien de gemeente Barendrecht geen nadere adresinformatie ontvangt dan wordt deze persoon, na deze periode van vier weken, uitgeschreven uit de BRP. Op 28-9-2017 is naar onderstaande personen een voornemen verstuurd: dhr. C. Wesseling, geboren op 10-10-1975; mw. M. Wesseling, geboren op 14-07-1975; mw. D. Wesseling, geboren op 01-09-2006; dhr. K. Wesseling, geboren op 29-04-2009; dhr. Q. Wesseling, geboren op 21-12-2011.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingRegistratie Persoonsgegevens - Familie Wesseling
  • Soortmeldingen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op15-10-2017
  • Start28-09-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op09-10-2017
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -