Delen

- Advertentie (?) -

Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen 2023, Barendrecht

12-10-2023

Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen 2023, Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maakt op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2023 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor gronden die onderdeel uitmaken van de Gebiedsvisie De Stationstuinen. Hiermee wordt voorkomen dat in het gebied, dat bestemd gaat worden voor woningbouw, ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die het gebied minder geschikt maken voor de verwezenlijking van die bestemming.

Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en geldt voor de duur van één jaar. Als ten tijde van de werking van het voorbereidingsbesluit de Omgevingswet wordt ingevoerd dan wordt deze termijn van het besluit verlengd met 1,5 jaar gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inzage
Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal beschikbaar op onze website www.barendrecht.nl/ter-inzage en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0489.BPBTO20230002-VB01. Als u de stukken op papier wilt raadplegen, dan kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via www.barendrecht.nl.

Reageren op het voorbereidingsbesluit
Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Barendrecht, 12 oktober 2023

College van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Namens deze:
De heer J.P. van den Berg

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoorbereidingsbesluit De Stationstuinen 2023, Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op12-10-2023
  • Start12-10-2023
  • StraatnaamStationstuin
  • Postcode

- Advertentie (?) -