Delen

- Advertentie (?) -

Pesetastraat 5, Kennisgeving activiteitenbesluit groothandel

12-10-2023

Kennisgeving Activiteitenbesluit (5540610) Pesetastraat 5, 2991XT Barendrecht

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij op 1 augustus 2023 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Opslag en Transport: Groothandel
Pesetastraat 5, 2991XT, Barendrecht, 5540610

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de melding kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving Activiteitenbesluit (5540610) Pesetastraat 5, 2991XT Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op12-10-2023
  • Start12-10-2023
  • StraatnaamPesetastraat 5
  • Postcode2991XT

- Advertentie (?) -