Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht

12-10-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002239, IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (8 oktober 2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-002239 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde en dakkapel aan de voorzijd De ontvangstdatum van de zaak:27 juli 2023 De globale locatie:IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [27 novermber 2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-002239, IJsselstraat 17, 2991AN Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op12-10-2023
  • Start12-10-2023
  • StraatnaamIjsselstraat 17
  • Postcode2991AN

- Advertentie (?) -