Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie BRD00 D 10817

12-10-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001995, BRD00 D 10817

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn 2 oktober 2023 . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-001995 De omschrijving van de zaak:realiseren laadplein voor 18 snelladen elektrische voertuigen De ontvangstdatum van de zaak:3 juli 2023 De globale locatie:BRD00 D 10817 De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 november 2023.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -