Delen

- Advertentie (?) -

Bestemmingsplan Zeeheldenbuurt ter inzage

05-10-2023

Bestemmingsplan Zeeheldenbuurt ter inzage

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Zeeheldenbuurt is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2023. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 99 vervangende nieuwbouwwoningen aan de Piet Heinstraat, Trompstraat, de Ruyterstraat en de Evertsenstraat mogelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door 88 sociale huurwoningen te vervangen door 99 sociale huurwoningen.

Het bestemmingsplan ligt van 6 oktober tot en met 17 november 2023 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via: http://www.barendrecht.nl/ter-inzage Het bestemmingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20220041- VI01). Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten
Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Beroep
Belanghebbenden kunnen tot en met 17 november 2023 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 18 november in werking. Barendrecht, 2 oktober 2023

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBestemmingsplan Zeeheldenbuurt ter inzage
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op05-10-2023
  • Start05-10-2023
  • Straatnaamter inza
  • Postcode2500EA

- Advertentie (?) -