Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht

22-09-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002212, Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (15 september 2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-002212 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak De ontvangstdatum van de zaak:25 juli 2023 De globale locatie:Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [31 oktober 2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-002212, Gaffelaar 1, 2991DB Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op22-09-2023
  • Start22-09-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -