Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht

15-09-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002196, Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (11-09-2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-002196 De omschrijving van de zaak:het aanpassen van de dakgoot en aanbrengen gevelbekleding De ontvangstdatum van de zaak:21 juli 2023 De globale locatie:Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [27-10-2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-002196, Binnenlandse Baan 46, 2991EB Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op15-09-2023
  • Start15-09-2023
  • StraatnaamBaan 46
  • Postcode2991EB

- Advertentie (?) -