Delen

- Advertentie (?) -

Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

14-09-2023

Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht; Gelet op het bepaalde in artikel N1 van de Kieswet;

besluit:
Tot centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

Artikel 1
Centrale stemopneming

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 voert het gemeentelijk stembureau centraal de stemopneming op kandidaat niveau uit voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen. De centrale stemopneming vindt plaats op 23 november 2023 in Sporthal Lagewei, Ploegwei 3, Barendrecht.

Artikel 2
Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad waar het wordt geplaatst en vervalt op de dag na de dag dat de uitslag van genoemde verkiezingen onherroepelijk is.

Artikel 3
Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023.

Barendrecht, 5 september 2023 het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, de secretaris, G.J. Bravenboer de burgemeester, drs. R.E. Schneider

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -