Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Doormanplein 6

04-09-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001695, Doormanplein 6

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (verz. datum verzending brief) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-001695 De omschrijving van de zaak:het bouwen van een schuur, carport met berging en een tuinkamer De ontvangstdatum van de zaak:8 juni 2023 De globale locatie:Doormanplein 6 De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• verbouwen, onderhouden, restaureren, slopen of verplaatsen van een monument
• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [uiterste nieuwe beslisdatum].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-001695, Doormanplein 6
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op04-09-2023
  • Start04-09-2023
  • StraatnaamDoormanplein 6
  • Postcode

- Advertentie (?) -