Delen

- Advertentie (?) -

Kennisgeving voornemen tot verkoop gemeentegrond (Barendrecht)

30-08-2023

Kennisgeving voornemen tot verkoop gemeentegrond (Barendrecht)

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Objectinformatie

Object : Lagewei fase 3a

Perceel : kadastraal bekend BRD.D.10816, aanduiding verkooptekening met nummer B-LW-01-009.

Grondverkoop ontwikkeling Lagewei fase 3a

De gemeente Barendrecht ontwikkelt het laatste deel van het plan Lagewei. Het gebied is gelegen ten zuiden van de gemeente Barendrecht. Het betreft een integrale ontwikkeling waarbij de gemeente eigenaar is van fase 3a. (ca. 529 m2)
Het college van B&W van de gemeente Barendrecht heeft op 14 juni 2022 besloten in te stemmen met een gevarieerd en gedifferentieerd woningbouwprogramma voor de ontwikkeling van o.a. Lagewei 3a. De verkaveling gaat uit van een woningbouwprogramma met 15 woningen overeenkomstig de verkoopleidraad en overige bijlagen behorende bij deze publicatie.

Termijn reactie

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 13 september 2023.

Nadere informatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. P. Alm via gebiedsontwikkeling@barendrecht.nl of via telefoonnummer 140180

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving voornemen tot verkoop gemeentegrond (Barendrecht)
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op30-08-2023
  • Start30-08-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -