Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Voordijk 265 te Barendrecht

24-08-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001668, Voordijk 265 te Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (18 augustus 2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-001668 De omschrijving van de zaak:het bouwen van een woning De ontvangstdatum van de zaak:5 juni 2023 De globale locatie: Voordijk 265 te Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [2 oktober 2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-001668, Voordijk 265 te Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op24-08-2023
  • Start24-08-2023
  • StraatnaamVoordijk 265
  • Postcode

- Advertentie (?) -