Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: aanvraag op locatie diverse locaties in Barendrecht

24-08-2023

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002401, Diverse locaties in Barendrecht, omgevingsvergunning trotters verkiezingen

Op 16 augustus 2023 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor omgevingsvergunning trotters verkiezingen locatie diverse locaties in Barendrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-002401. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

• uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Barendrecht via email vth@bar-organisatie.nl. Het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002401, Diverse locaties in Barendrecht, omgevingsvergunning trotters verkiezingen
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op24-08-2023
  • Start24-08-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -