Delen

- Advertentie (?) -

Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Barendrecht

21-07-2023

Wijzigingsbesluit Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Barendrecht 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

Besluit:

Wijzigingsbesluit Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Barendrecht 2023 vast te stellen.

Artikel I Artikel 8 (Inwerkingtreding en citeertitel) lid 1 wordt als volgt gewijzigd, in die zin dat een juiste citeertitel wordt vermeld.

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2023 en worden aangehaald als “Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Barendrecht 2023”.

Artikel II Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

de secretaris, G.J. Bravenboer
de voorzitter, drs. R.E. Schneider

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBeleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Sociale zekerheid | Organ)
  • Gepubliceerd op21-07-2023
  • Start21-07-2023
  • StraatnaamBoete Part
  • Postcode

- Advertentie (?) -