Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Rostock 3, 2993LH Barendrecht

20-07-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001757, Rostock 3, 2993LH Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (17 juli 2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-001757 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van 3 borden bij de Karwei tbv auto-oplaadplaatsen De ontvangstdatum van de zaak:13 juni 2023 De globale locatie:Rostock 3, 2993LH Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame
• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [3 oktober 2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-001757, Rostock 3, 2993LH Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op20-07-2023
  • Start20-07-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -