Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Donk 1, 2991LE Barendrecht

20-07-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001450, Donk 1, 2991LE Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (15 juli 2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2023-001450 De omschrijving van de zaak:het wijzigen van de bestaande gevel- en dakreclame De ontvangstdatum van de zaak:12 mei 2023 De globale locatie:Donk 1, 2991LE Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
• op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [29 september 2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2023-001450, Donk 1, 2991LE Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op20-07-2023
  • Start20-07-2023
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -