Delen

- Advertentie (?) -

Voornemen verkoop bouwrijpe bouwkavels Vrouwenpolder fase 5

20-07-2023

Voornemen verkoop bouwrijpe bouwkavels Vrouwenpolder fase 5

De gemeente Barendrecht heeft het voornemen een gronduitgifteovereenkomst te sluiten met Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw B.V. voor de koop en levering van bouwrijpe kavels gelegen in fase 5 van Vrouwenpolder in Barendrecht. Het betreft een plan ten behoeve van 125 woningen in een mix van grondgebonden woningen en appartementen.
Het voornemen tot de verkoop van de gemeentegrond wordt in het kader van het ‘Didam-arrest’ gepubliceerd. Zo kunnen partijen die eventueel geïnteresseerd zijn in het realiseren van het woningbouwprogramma hier kennis van nemen.

Aanleiding
De gemeente Barendrecht en de Gebroeders Blokland hebben op 19 mei 2006 een bouwclaimovereenkomst gesloten waaruit reeds een tweetal gronduitgifteovereenkomsten d.d. 10 december 2014 en 30 maart 2017 zijn gevloeid. Op basis van de bouwclaimovereenkomst kan de gemeente niet vrij beschikken over de bouwgrond van Vrouwenpolder fase 5 en is zij verplicht deze te leveren aan ontwikkelaar Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw B.V.. Deze ontwikkelaar is dan ook de enige gegadigde voor de bouwgrond van Vrouwenpolder fase 5. Met de verkoop van gemeentegrond van Vrouwenpolder fase 5 is de bouwclaimovereenkomst uit 2006 volledig ingevuld en afgerond.

Vervaltermijn
Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop omdat u van mening bent ook als serieuze gegadigde in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop hiervan, dan dient u dit kenbaar te maken door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dit betekent dat indien een serieuze gegadigde binnen deze termijn géén kort geding is gestart, alle rechten vervallen, waaronder het recht om nadien in rechte op te komen tegen dit voornemen tot verkoop. De gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na ommekomst van de termijn van 20 dagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft geoordeeld dat geen sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de thans gestelde termijnen uiterlijke termijnen zijn en dat een nadere verlenging van deze termijnen niet aan de orde is.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVoornemen verkoop bouwrijpe bouwkavels Vrouwenpolder fase 5
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op20-07-2023
  • Start20-07-2023
  • StraatnaamVrouwenpolder
  • Postcode

- Advertentie (?) -