Delen

- Advertentie (?) -

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot intrekking van de Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht

19-07-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot intrekking van de Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht; gelet op artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet; besluit:

Artikel I De Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht wordt ingetrokken.

Artikel II Dit besluit treedt tegelijk met de Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023 in werking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht op 16 mei 2023, de secretaris, G.J. Bravenboer de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot intrekking van de Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op19-07-2023
  • Start19-07-2023
  • StraatnaamBurg
  • Postcode

- Advertentie (?) -