Delen

- Advertentie (?) -

Dierensteinweg 13, intrekken aantal omgevingsvergunningen, onderdeel milieu

06-07-2023

Kennisgeving ontwerpbeschikking 1906093 OLO-nummer 7453569 Shell Station Dierensteinweg 13, 2991XJ Barendrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben op 22 december 2022 van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. een verzoek ontvangen tot intrekking van een aantal omgevingsvergunningen, onderdeel milieu. Het verzoek is geregistreerd onder OLO-nummer 7453569.
Het verzoek betreft de oprichtingsvergunning verleend op 9 augustus 1991 met kenmerk 317966 en de onderliggende omgevingsvergunningen voor het Shell Station gelegen aan de Dierensteinweg 13, 2991 XJ Barendrecht. De inrichting betreft een verkooppunt voor motorbrandstoffen, waaronder andere LPG aan motorvoertuigen wordt afgeleverd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maken bekend dat zij het voornemen hebben de oprichtingsvergunning van 23 juli 1991, de veranderingsvergunning van 2 juni 1992, de veranderingsvergunning van 23 november 1993, de ambtshalve wijziging van 13 juli 2007 en de ambtshalve wijziging van 21 augustus 2013 in te trekken.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overig van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 7 juli 2023 tot en met
17 augustus 2023 op de volgende plaatsen inzien: - de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, na telefonische afspraak; - de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1906093 en het Olo nummer: 7453569. Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj= 8757866.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving ontwerpbeschikking 1906093 OLO-nummer 7453569 Shell Station Dierensteinweg 13, 2991XJ Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op06-07-2023
  • Start06-07-2023
  • StraatnaamDierensteinweg 13
  • Postcode2991XJ

- Advertentie (?) -