Delen

- Advertentie (?) -

Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht

27-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht tot wijziging van de Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van de gemeente Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht; Gelet op:

• Artikel 174 Gemeentewet juncto artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020;
• Artikelen 10:3; 10:4 en 10:12 Algemene wet bestuursrecht.
Overwegende dat;

• de gemeente zelf geen personeel in dienst heeft omdat alle ambtenaren van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk vanaf 2014 zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie;
• de BAR-organisatie op grond van artikel 4 en 5 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie bij mandaat belast is met de uitvoering van de (wettelijke) taken van de deelnemende gemeenten;
Besluit:

Artikel I De Mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van de gemeente Barendrecht door te voeren wordt als volgt gewijzigd.

Nieuwe Mandaten
In bijlage 1 wordt na de regel met nummer 152 de volgende nieuwe regels ingevoegd, luidende:

152a

Besluiten op aanvraag parkeren voertuig autobedrijf en dergelijke (artikel 5:2 APV)

College

Teamleider

veilig

APV & Bijzondere wetten

152b

Besluiten op aanvraag te koop aanbieden van voertuigen (artikel 5:3 APV)

College

Teamleider

veilig

APV & Bijzondere wetten

152c

Besluiten op aanvraag parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen (artikel 5:6 APV)

College

Teamleider

veilig

APV & Bijzondere wetten

152d

Besluiten op aanvraag parkeren op reclamevoertuigen (artikel 5:7 APV)

College

Teamleider

veilig

APV & Bijzondere wetten

152e

Besluiten op aanvraag parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 APV)

College

Teamleider

veilig

APV & Bijzondere wetten

152f

Besluiten op aanvraag parkeren in groenvoorzieningen door voertuigen (artikel 5:11 APV)

College

Teamleider

veilig

APV & Bijzondere wetten

Artikel II Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 6 juni 2023, Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, de secretaris,
G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingMandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Bestuur | Organisatie en )
  • Gepubliceerd op27-06-2023
  • Start27-06-2023
  • StraatnaamRegeling 202
  • Postcode

- Advertentie (?) -