Delen

- Advertentie (?) -

Dierensteinweg 13, ontwerpbeschikking Shell Station

23-06-2023

Ontwerpbeschikking OLO-nummer 7453569 Shell Station Dierensteinweg 13, 2991XJ Barendrecht

BESLUIT van burgemeester en wethouders van Barendrecht

Onderwerp

Op 22 december 2022 hebben wij van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. een verzoek ontvangen tot intrekking van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu. Het verzoek is geregistreerd onder OLO-nummer 7453569. Het verzoek betreft de oprichtingsvergunning verleend op 9 augustus 1991 met kenmerk 317966 en de onderliggende omgevingsvergunningen voor het Shell Station gelegen aan de Dierensteinweg 13, 2991XJ Barendrecht. De inrichting betreft een verkooppunt voor motorbrandstoffen, waaronder andere LPG aan motorvoertuigen wordt afgeleverd.

Besluit
Wij besluiten, gelet op artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de onderstaande omgevingsvergunning met kenmerk 317966 in te trekken:
- de oprichtingsvergunning van 23 juli 1991;
- de veranderingsvergunning van 2 juni 1992;
- de veranderingsvergunning van 23 november 1993;
- de ambtshalve wijziging van 13 juli 2007;
- de ambtshalve wijziging van 21 augustus 2013 De inrichting moet voldoen aan de van toepassing zijnde algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling).

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbeschikking OLO-nummer 7453569 Shell Station Dierensteinweg 13, 2991XJ Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op23-06-2023
  • Start23-06-2023
  • StraatnaamDierensteinweg 13
  • Postcode2991XJ

- Advertentie (?) -