Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht

22-06-2023

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002840, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (13 juni 2023) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2022-002840 De omschrijving van de zaak:het transformeren van kantoor naar 2 appartementen De ontvangstdatum van de zaak:28 december 2022 De globale locatie:Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:RX-AANVRBS-WABO

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum [26 juli 2023].

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2022-002840, Binnenlandse Baan 4, 2991EA Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op22-06-2023
  • Start22-06-2023
  • StraatnaamBaan 4
  • Postcode2991EA

- Advertentie (?) -