Delen

- Advertentie (?) -

Spoor tussen parkeerterrein van BVV Barendrecht (Dierensteinweg 6) en het CBR Examencentrum (Zwaalweg 1)

11-05-2023

APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoud werkzaamheden buiten de reguliere werktijden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft K. Dekker bouw en infra b.v., een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 27 mei ’23 17:00 uur tot en met 29 mei ’23 23:00 uur, voor het uitvoeren van werkzaamheden, onder andere in de nacht, aan het spoor tussen het parkeerterrein van BVV Barendrecht en het CBR Examencentrum te Barendrecht. De werkzaamheden aan het spoor zijn onderhoudsactiviteiten die bepaalde geluidsproducties tot gevolg hebben. Deze vinden ’s nachts en ‘s avonds plaats, omdat de capaciteit van het spoor buitendienststellingen overdag uitsluit en het voor bepaalde werkzaamheden noodzakelijk is dat de stroom van de bovenleidingen af gaat.

Bezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501 2990 EA Barendrecht Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht Postbus 50951 3007 BM Rotterdam Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Prorail via

https://www.prorail.nl/wonen/spoorwerk-in-de-buurt
Voor vragen over de ontheffing kunt u een bericht sturen naar: adviesmilieu@bar-organisatie.nl

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoud werkzaamheden buiten de reguliere werktijden
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op11-05-2023
  • Start11-05-2023
  • StraatnaamPark
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -