Delen

- Advertentie (?) -
Werken bij Hoppenbrouwers Techniek

Avenue Carnisse, Reling, Zuidersingel, Ontheffing bouwlawaai

24-11-2022

APV ontheffing bouwlawaai Barendrecht, Avenue Carnisse en Reling en Zuidersingel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft op 16 november 2022 aan Heijmans Infra B.V. een ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 8.3., 1e en 2e lid van het Bouwbesluit 2012 voor de wegwerkzaamheden bij de kruisende wegen van de Avenue Carnisse met de Reling en met de Zuidersingel in Barendrecht, gedurende de avond- en nachtelijke periode van 29 november 2022 tussen 20.00 uur en 05.00 uur op 30 november 2022. De werkzaamheden aan de weg omvatten onder andere het verwijderen van elementenverharding (klinkers), het verwijderen van asfaltverharding, grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, aanbrengen nieuwe elementenverharding en asfaltverharding, aanbrengen belijning. De aard van de werkzaamheden vereisen het afsluiten van de wegen in de woonwijk en het verminderde tramverkeer in de avond/nacht vanwege de veiligheid.

Bezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.
Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht
Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met P. van der Graaf
E-mail p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV ontheffing bouwlawaai Barendrecht, Avenue Carnisse en Reling en Zuidersingel
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op24-11-2022
  • Start24-11-2022
  • StraatnaamReling
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -