Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: aanvraag op locatie Boezemweg te Barendrecht

24-11-2022

Kennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-002066, Boezemweg te Barendrecht, het kappen van 14 bomen voor het aanleggen nieuwe rotonde

Op 21 november 2022 is een aanvraag kapvergunning ontvangen voor het kappen van 14 bomen voor het aanleggen nieuwe rotonde locatie Boezemweg te Barendrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-002066. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

• vellen van een houtopstand

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente barendrecht via email vth@bar-organisatie.nl. Het college van Burgemeester en Wethouders van barendrecht.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving aanvraag kapvergunning 2022-002066, Boezemweg te Barendrecht, het kappen van 14 bomen voor het aanleggen nieuwe rotonde
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op24-11-2022
  • Start24-11-2022
  • StraatnaamBoezemweg
  • Postcode

- Advertentie (?) -