Delen

- Advertentie (?) -

Fennaweg, onderhoudswerkzaamheden aan het spoor

14-11-2022

APV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoud werkzaamheden buiten de reguliere werktijden aan het spoor ter hoogte van de Fennaweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Dura Vermeer Railinfra B.V. een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van zaterdag op zondag 12/13, 19/20, 26/27 november 2022 en 3/4 december 2022 voor het uitvoeren van werkzaamheden, tijdens de nachtperiode, aan het spoor ter hoogte van de Fennaweg te Barendrecht. De werkzaamheden aan de spoor omvatten onder andere het vervangen van het spoor en de dwarsliggers. Deze werkzaamheden hebben een bepaalde geluidsproductie tot gevolg. De werkzaamheden vinden in de nacht plaats, omdat er tijdens de werkzaamheden geen gebruik kan worden gemaakt van het spoor. Dit in verband met de veiligheid van personen en het beperken van het effect van de werkzaamheden op de dienstregeling.

Bezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501 2990 EA Barendrecht Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht Postbus 50951
3007 BM Rotterdam Voor informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op de website van prorail https://www.prorail.nl/wonen/spoorwerk-in-de-buurt . Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met Mevr. N. Weterings, via n.weterings@bar-organisatie.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde onderhoud werkzaamheden buiten de reguliere werktijden aan het spoor ter hoogte van de Fennaweg
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op14-11-2022
  • Start14-11-2022
  • StraatnaamFennaweg
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -