Delen

- Advertentie (?) -

Bijdorp-West 67, Activiteitenbesluit Autoservice Groenenboom

11-11-2022

Kennisgeving Activiteitenbesluit (5542421) Bijdorp-west 67

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede en derde kwartaal van 2022 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Motorvoertuigen en -herstelinrichtingen
Bijdorp-West 67, 2992 LC Barendrecht, Autoservice Groenenboom (5542421)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de melding kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving Activiteitenbesluit (5542421) Bijdorp-west 67
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op11-11-2022
  • Start11-11-2022
  • StraatnaamBijdorp-West 67
  • Postcode2992LC

- Advertentie (?) -