Delen

- Advertentie (?) -

Middenbaan 64, Activiteitenbesluit De Beren Bezorgrestaurant

11-11-2022

Kennisgeving Activiteitenbesluit (6967558) Middenbaan 64

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag. Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het tweede en derde kwartaal van 2022 de navolgende melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling is ontvangen.

Horeca
Middenbaan 64, 2991 CT Barendrecht, De Beren Bezorgrestaurant Barendrecht (6967558)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de melding kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving Activiteitenbesluit (6967558) Middenbaan 64
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op11-11-2022
  • Start11-11-2022
  • StraatnaamMiddenbaan 64
  • Postcode2991CT

Werken bij Hoppenbrouwers Techniek
- Advertentie (?) -