Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: aanvraag op locatie Handelscentrum ZHZ 8, 2991LD Barendrecht

20-10-2022

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001502, Handelscentrum ZHZ 8, 2991LD Barendrecht, het handelen in strijd met regels van ruimtelijke orde

Op 11 oktober 2022 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke orde locatie Handelscentrum ZHZ 8, 2991LD Barendrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001502. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

• handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente barendrecht via email vth@bar-organisatie.nl. Het college van Burgemeester en Wethouders van barendrecht.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-001502, Handelscentrum ZHZ 8, 2991LD Barendrecht, het handelen in strijd met regels van ruimtelijke orde
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op20-10-2022
  • Start20-10-2022
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -