Delen

- Advertentie (?) -

Alcohol vergunning

07-10-2022

Bekendmaking besluit tot het verlenen van een alcoholvergunning

De burgemeester van Barendrecht maakt bekend dat een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet is verleend aan: Watersportvereniging ’t Waaltje, gelegen aan de Noldijk 87 te Barendrecht. Het referentienummer is 590478. Het betreft een vergunning voor een zgn. paracommerciële horeca-inrichting.
De vergunning met de bijbehorende bescheiden (o.a. aanvraag en nota van zienswijzen) ligt vanaf 4 oktober 2022 tot en met 15 november 2022, voor een ieder ter inzage (op het gemeentehuis van Barendrecht).

Beroep
Belanghebbenden kunnen tot en met 15 november 2022 (laatste dag van ter inzage legging) beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde en ondertekend beroepschrift dan aan de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Voor de behandeling van uw beroep is bij de rechtbank griffierecht verschuldigd. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Kijk op deze site voor de voorwaarden. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Als een verzoek om voorlopige voorzieningen wordt gedaan bestaat de mogelijkheid dat de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening de werking van het besluit schorst totdat op uw beroep is beslist.
De burgemeester van Barendrecht, 4 oktober 2022

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingBekendmaking besluit tot het verlenen van een alcoholvergunning
  • Soortofficielepublicaties (Openbare orde en veilighe)
  • Gepubliceerd op07-10-2022
  • Start07-10-2022
  • StraatnaamNoldijk 87
  • Postcode2991VH

- Advertentie (?) -