Delen

- Advertentie (?) -

Verordening leerlingenvervoer Barendrecht 2018

05-10-2022

Tweede wijziging Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018

De raad van de gemeente Barendrecht;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12-07-2022;
gezien het advies van de Commissie Samenleving op 06-09-2022;
gelet op de Wet op primair onderwijs, de Wet op expertisecentra, de Wet op voorgezet onderwijs; BESLUIT:

Artikel I
Artikel 8 van de Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018 als volgt te wijzigen:

Artikel 8. Algemene bepalingen

1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die:
a. een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt een vervoersvoorziening, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school zes of meer kilometer bedraagt.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking op de dag na de publicatie en werkt terug tot en met 23 maart 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2022.
De griffier, mw. C Krouwel
De voorzitter, drs. G. Veldhuijzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingVerordening leerlingenvervoer Barendrecht 2018
  • Soortofficielepublicaties ()
  • Gepubliceerd op05-10-2022
  • Start05-10-2022
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -