Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht

08-09-2022

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000390, Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn ( 2 september 2022) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2022-000390 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van markiezen aan de voorgevel van een winkelpand De ontvangstdatum van de zaak:10 juli 2022 De globale locatie:Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:rx-aanvrbs-wabo

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 16 oktober 2022.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2022-000390, Dorpsstraat 156, 2992BE Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op08-09-2022
  • Start08-09-2022
  • StraatnaamDorpsstraat 156
  • Postcode2992BE

- Advertentie (?) -