Delen

- Advertentie (?) -

Ontwerpbestemmingsplan Middeldijk 28 ter inzage

08-09-2022

Ontwerpbestemmingsplan Middeldijk 28 ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Middeldijk 28 ter inzage legt. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om 14 woningen te realiseren en een bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woning, aan de Middeldijk 28.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 ter inzage.

De stukken zijn online te raadplegen via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage en via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20210038-ON01). Als u de stukken op papier wil raadplegen, kunt u een afspraak maken met de heer B. Schrijnen via telefoonnummer 14 0180.

Plankosten
Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Milieueffectrapportage
Het college heeft vastgesteld dat er geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Wilt u reageren?
Uw eventuele zienswijze (reactie) kunt u online indienen via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage. Als u uw zienswijze schriftelijk wil indienen, stuurt u deze vóór donderdag 20 oktober 2022 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Middeldijk 28, zaak 411028” en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer B. Schrijnen via telefoonnummer 14 0180. Een online of schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Barendrecht,
donderdag 8 september 2022

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingOntwerpbestemmingsplan Middeldijk 28 ter inzage
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op08-09-2022
  • Start08-09-2022
  • StraatnaamMiddeldijk 28
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -