Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht

08-09-2022

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000386, Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (31 augustus 2022) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2022-000386 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak De ontvangstdatum van de zaak:8 juli 2022 De globale locatie:Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:rx-aanvrbs-wabo

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 oktober 2022.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2022-000386, Van der Meulenstraat 47, 2992KM Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op08-09-2022
  • Start08-09-2022
  • StraatnaamMeulenstraat 47
  • Postcode2992KM

- Advertentie (?) -