Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie BRD00 B 6721

08-09-2022

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000442, Karinetweg (1 t/m 7)

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn ( 2 september 2022) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2022-000442 De omschrijving van de zaak:het verbouwen van een woongebouw (Humanitas) De ontvangstdatum van de zaak:15 juli 2022 De globale locatie: Klarinetweg (1 t/m 7) te Barendrecht
De ingerichte naam van het zaaktype:rx-aanvrbs-wabo De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 oktober 2022.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning


- Advertentie (?) -