Delen

- Advertentie (?) -

IJsselmondse Knoop, werkzaamheden in de avond- en nachtperiode en weekend

25-08-2022

APV ontheffing bouwlawaai Barendrecht/Ridderkerk, IJsselmondse Knoop

Ontheffing Bouwbesluit 2012
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft aan KWS infra op 18 augustus 2022 een ontheffing verleend van de APV artikel 4:6 en het Bouwbesluit 2012, artikel 8:4 Geluidhinder.
KWS infra voert werkzaamheden uit voor het veranderen van de IJsselmondse Knoop. Hiervoor worden werkzaamheden in de avond- en nachtperiode en weekend verricht. De werkzaamheden betreffen: Het verwijderen van asfalt d.m.v. frezen, aanbrengen van menggranulaat (verwerken en profileren), aanbrengen van funderingspalen en prefab betonpoer, aanbrengen van asfaltverharding, aanbrengen van belijning en plaatsen verkeersmaatregelen, onder andere detectielussen en verkeerslichten. In de volgende periodes:

. de avonden en nachten van 19 september tot en met 27 september 2022;
. of van 26 september tot en met 4 oktober 2022 van 20.00 uur tot 05.00 uur;
. in het weekend van 23 september om 20.00 uur tot en met maandag 26 september 2022 om 05.00 uur;
. of in het weekend van 30 september om 20.00 uur tot en met maandag 3 oktober 2022 om 05.00 uur.

Bezwaar
Tegen het verlenen van ontheffing kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het genomen besluit bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij: De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingAPV ontheffing bouwlawaai Barendrecht/Ridderkerk, IJsselmondse Knoop
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op25-08-2022
  • Start25-08-2022
  • StraatnaamIJsselmondse Knoo
  • Postcode2990EA

- Advertentie (?) -