Delen

- Advertentie (?) -

Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie BRD00 D 11641 en D 11796, Ziedewijdsekade te Barendrecht

18-08-2022

Kennisgeving termijnverlenging 2022-000110, BRD00 D 11641 en D 11796, Ziedewijdsekade te Barendrecht

Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn (1 augustus 202) . Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Zaakgegevens
Het zaaknummer:2022-000110 De omschrijving van de zaak:het plaatsen van een schuilstal De ontvangstdatum van de zaak:9 juni 2022 De globale locatie:BRD00 D 11641 en D11796, Ziedewijdsekade te Barendrecht De ingerichte naam van het zaaktype:rx-aanvrbs-wabo

Activiteiten

• bouwen van een nieuw bouwwerk
De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 september 2022.

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingKennisgeving termijnverlenging 2022-000110, BRD00 D 11641 en D 11796, Ziedewijdsekade te Barendrecht
  • Soortofficielepublicaties (Ruimte en infrastructuur )
  • Gepubliceerd op18-08-2022
  • Start18-08-2022
  • StraatnaamZiedewijdsekade
  • Postcode

- Advertentie (?) -